บทความ รายละเอียด

2 ข้อกำหนดใหม่ในการส่งพัสดุไปไต้หวัน

2 ข้อกำหนดใหม่ในการส่งพัสดุไปไต้หวัน
อัพเดทล่าสุด : 12/01/2022 - 09:39:03

1.ข้อกำหนดใหม่สำหรับเกณฑ์ขั้นต่ำในการผ่อนปรน (De Minimis) สำหรับการส่งพัสดุไปไต้หวัน

ผู้นำเข้าทั้ง B2C และ B2B จะได้รับการยกเว้นค่าภาษีอากรนำเข้าไม่เกิน 6 ครั้ง ในกำหนดระยะเวลา 6 เดือน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมและทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เช่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึงวันที่ 30  มิถุนายน ผู้นำเข้าจะไม่ต้องเสียภาษีการนำเข้าทั้ง 6 ครั้ง แต่จะเสียภาษีในครั้งที่ 7  สำหรับชิปเมนต์ที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน

โดยการยกเว้นภาษีนำเข้า 6 ครั้งจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่นำเข้า  ระบบของศุลกากรจะทำการตรวจสอบชื่อผู้รับและที่อยู่ผู้รับที่ระบุกับฐานข้อมูลของทางการไต้หวัน และจะมีการคำนวณค่าภาษีอากรสำหรับการนำเข้าในครั้งที่ 7 เป็นต้นไป โดยข้อกำหนดใหม่นี้จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

 

2.การตรวจสอบชื่อที่แท้จริงของผู้นำเข้าในไต้หวัน

ศุลกากรไต้หวันจะเริ่มจะตรวจสอบชื่อที่แท้จริงของผู้นำเข้าชิปเมนต์ B2C ที่มีมูลค่าต่ำ หรือมูลค่าในเทอม CIF (Cost, Shipment Value Protection and Freight) อยู่ที่ 50,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (1,666 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือต่ำกว่า ส่วนชิปเมนต์แบบ B2B จะไม่มีการตรวจสอบชื่อที่แท้จริงของผู้นำเข้าในไต้หวัน สิ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องทราบ คือ

  •  ธุรกิจที่ไม่ใช่ B2B ทั้งหมดจำเป็นต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของรัฐบาล http://eccs.tradevan.com.tw/ โดยใช้ชื่อนามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์ในเขตพื้นที่ของไต้หวัน,  เลขประจำตัวประชาชนไต้หวัน(สำหรับประชากร ไต้หวัน) หรือหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่ หรือหมายเลขพาสปอร์ต (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ประชากรไต้หวัน ให้ลงทะเบียนเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่นที่ใช้ในไต้หวัน) และที่อยู่ที่พัสดุจะส่งไปถึง
  •  หากทำการลงทะเบียนแล้ว ศุลกากรจะตรวจสอบตัวตนของผู้นำเข้าด้วยเบอร์โทรศัพท์ท้องถิ่นในไต้หวันที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดพัสดุ
  •  พัสดุ B2C ที่ผู้นำเข้าไม่ได้ทำการลงทะเบียนอาจมีอัตราการถูกตรวจสอบที่สูงขึ้นและส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง

กรมศุลกากรจะเผยแพร่รายละเอียดขั้นตอนและแผนการต่างๆในภายหลัง อย่างไรก็ตามศุลกากรไต้หวันได้เริ่มนำการยืนยันตัวตนสำหรับชิปเมนต์ที่มีมูลค่าต่ำ (ระหว่าง 2,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ – 50,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่) มาทดลองปฏิบัติ ในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

·     บทความน่าสนใจ

เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าด้วย On Demand Delivery
HOT NEWS
เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าด้วย On Demand Delivery
อ่านเพิ่มเติม
อัพเดทล่าสุด : 21/05/2021 - 15:01:11
กฎใหม่เกาหลีใต้สำหรับพิธีการศุลกากรสำหรับพัสดุที่มีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำผ่อนปรน หรือ De Minimis
กฎใหม่เกาหลีใต้สำหรับพิธีการศุลกากรสำหรับพัสดุที่มีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำผ่อนปรน หรือ De Minimis
จิ๊กซอว์สู่ความสำเร็จ ขยายธุรกิจออนไลน์ขนาดเล็ก ให้ดังทั่วโลก
จิ๊กซอว์สู่ความสำเร็จ ขยายธุรกิจออนไลน์ขนาดเล็ก ให้ดังทั่วโลก
Tags Box