บทความ รายละเอียด

Withholding Tax 4.0 คืออะไร?

Withholding Tax 4.0 คืออะไร?
อัพเดทล่าสุด : 09/11/2020 - 15:46:44

DHL Express ริเริ่มและพัฒนา Withholding Tax 4.0 (WHT 4.0) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดขนส่งด่วนระหว่างประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไร้กระดาษ (paperless) อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต โดยจะเป็นตัวแทนดำเนินการแทนลูกค้า ตั้งแต่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กำหนด และนำส่งเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากรอย่างครบถ้วนถูกต้องและเชื่อถือได้ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายและไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอีกต่อไป

 

·         ลูกค้าของ DHL Express เพียงชำระค่าบริการพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มตามจำนวนที่ปรากฎบนเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีที่ได้รับจากบริษัทฯ เท่านั้น 

·         DHL Express จะทำการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนลูกค้าของบริษัทฯ  ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสายด่วน : โทร. 02-345 5099 

อีเมล : [email protected] บทความน่าสนใจ

เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าด้วย On Demand Delivery
HOT NEWS
เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าด้วย On Demand Delivery
อ่านเพิ่มเติม
อัพเดทล่าสุด : 21/05/2021 - 15:01:11
เคสโทรศัพท์มือถือของไทย BEZ : นับหนึ่งสู่ความเป็นผู้ขายชั้นนำของ Amazon ในยุโรป
เคสโทรศัพท์มือถือของไทย BEZ : นับหนึ่งสู่ความเป็นผู้ขายชั้นนำของ Amazon ในยุโรป
10 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งของไปญี่ปุ่น
10 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งของไปญี่ปุ่น
Tags Box