ข่าวสาร

Tags : ต้นกล้าออนเดอะโก

ดีเอชแอล ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ช่วยเหลือชุมชนและพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการ 'ต้นกล้า' ในหนองคายและภูเก็ต

ดีเอชแอล ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ช่วยเหลือชุมชนและพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการ 'ต้นกล้า' ในหนองคายและภูเก็ต

ดีเอชแอล ผู้ให้บริการลอจิสติกส์ชั้นนำของโลก สานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการอบรมอาชีพ และสร้างโอกาสในการจ้างงานระดับประเทศ ผ่านกิจกรรม “ต้นกล้าออนเดอะโก” ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความสามารถในการจ้างงานแก่เยาวชนมากกว่า 100 คน จากมูลนิธิเด็กโสสะฯ ทั่วประเทศ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ต้นกล้าออนเดอะโก” ที่จัดขึ้นในจังหวัดหนองคายและภูเก็ตเมื่อไม่นานมานี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยดีเอชแอลได้จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการร่วมกับตัวแทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้การดูแลจากกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ พนักงานของดีเอชแอลและข้าราชการจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ค...
อัพเดทล่าสุด : 21/05/2018 - 10:06:28

อ่านเพิ่มเติม